Jels Krolf Klub
 
 
Kontingent for 2017
Kr. 100
kan indbetales på konto:
3737 3443113096
HUSK at opgive navn på indbetalingen.
 
 
Adresse: Ravnbjerg 14, Jels
6630 Rødding
 
Jonna Vonsild 
2651 6861
 
Niels Clausen
3095 3151
 
 
 Priser på baneleje
 
 
 
 
 JULEKROLF
Tirsdag d. 5. december kl. 14.00
Vi spiller 2 baner i sneen og julehygger i klubhuset.
Tilmelding på liste i klubhuset eller telf. 26 51 68 61
 
 
 
 Vi spiller BOWLS onsdag !
Der er plads til et hold mere, så har du glemt at tilmelde kan det nåes.
 
 
 
 
 Marianne Kristensen "hjemfører" pokalen
til Lerte Krolfklub.
 
Turneringsafslutning Resultat
 
Klubstævne
1. september
Klubmester: Aage Munksgaard
Dagens bedste dame: Ena Kongsted
Dagens Bedste herre: Bendt Harries
RESULTAT
 
Foreningskrolf 2017
Vinderholdene
Nr. 1 Lokalhistorisk Forening
Nr. 2 Motons Cykelklubben
Nr. 3 Morgenfruerne
Nr. 4 Jels menighedsråd
Dagens bedste Dame: Birthe Rasmussen.
Dagens bedste Herre. Tage Dall 
Resutat
 
-----------------------00---------------------
 
Selv om pokalen ikke endte i Jels er vi dog med på pointtavlen. Tove Nielsen tog en flot 1. plads i damerækken og ikke nok med det, i Friheden fik hun en 3. præmie så et stort tillykke fra klubben.
 
 
Se resultet Pokalkrolf
 
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Afslutningen på Bowls sæsonen
29. marts
Vinderholdet:
Bendt Harries, Jonna Vonsild, Leo Møller, og Børge Nielsen
Blomsterne er sponceret af
"Mariannes Blomster"
 
--------------------------------00-------------------------------
 Nyvalg til bestyrelsen.
På den afholdte generalforsamling, blev Inge Wind og Erik Iversen nyvalgt til bestyrelsen, i stedet for Hanna Pedersen og Aage Munksgaard der ikke ønskede genvalg. Holger Bertelsen blev genvalgt som suppleant og der var også genvalg til Asbjørn Andersen som bilagskontrollant.
Da vores mange årige formand Svend Knudsen blev mærket af sygdom og afgik ved døden, indtråte suppleanten Esther Lauritsen i bestyrelsen, Aage Munksgaard blev valgt som ny suppleant.
 
Svend var med fra første færd ved oprettelsen af Jels Krolf Klub for 10 år siden, han vil blive savnet som klubbens idemand og igangsætter, og vi vil mindes ham for den indsats han gennem årene har ydet for klubben.
 
 
 
Resultat julekrolf
 
Erik Iversen slap heldigst forbi forhindringerne.
Med sammelagt 62 slag
  
------------------------------00-----------------------------
  
Bowls banen i klubhuset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jels Krolf Klub  | niels-clausen@jels.dk