Jels Krolf Klub
 
 
Kontingent for 2017
Kr. 100
kan indbetales på konto:
3737 3443113096
HUSK at opgive navn på indbetalingen.
 
 
Adresse: Ravnbjerg 14, Jels
6630 Rødding
 
Jonna Vonsild 
2651 6861
 
Niels Clausen
3095 3151
 
 
 Priser på baneleje
 
 
 
Turneringsplan 2017 for Jels
 
 
Jels - Lerte
 
Friheden - Jels
 
Øster Lindet - Jels
 
 
Jels - Oksenvad
Selv om pokalen ikke endte i Jels er vi dog med på pointtavlen. Tove Nielsen tog en flot 1. plads i damerækken og ikke nok med det, i Friheden fik hun en 3. præmie så et stort tillykke fra klubben.
 
 
Se resultet Pokalkrolf
 
  
 Krolfstævne i Øster Lindet lørdag d. 24. juni
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
Afslutningen på Bowls sæsonen
29. marts
Vinderholdet:
Bendt Harries, Jonna Vonsild, Leo Møller, og Børge Nielsen
Blomsterne er sponceret af
"Mariannes Blomster"
 
--------------------------------00-------------------------------
 Nyvalg til bestyrelsen.
På den afholdte generalforsamling, blev Inge Wind og Erik Iversen nyvalgt til bestyrelsen, i stedet for Hanna Pedersen og Aage Munksgaard der ikke ønskede genvalg. Holger Bertelsen blev genvalgt som suppleant og der var også genvalg til Asbjørn Andersen som bilagskontrollant.
Da vores mange årige formand Svend Knudsen blev mærket af sygdom og afgik ved døden, indtråte suppleanten Esther Lauritsen i bestyrelsen, Aage Munksgaard blev valgt som ny suppleant.
 
Svend var med fra første færd ved oprettelsen af Jels Krolf Klub for 10 år siden, han vil blive savnet som klubbens idemand og igangsætter, og vi vil mindes ham for den indsats han gennem årene har ydet for klubben.
 
 
 
Resultat julekrolf
 
Erik Iversen slap heldigst forbi forhindringerne.
Med sammelagt 62 slag
 
 
 
 
------------------------------00-----------------------------
 
BOWLS
Vi spiller onsdag og vi kan sagtens være flere, så har du glemt at tilmelde dig så ring på 3095 3151.
 
Resultater Krolf afslutningen.
 
 
Klubstævne 2016
Klubmester: Holger Bertelsen
Bedste Dame: Jonna Vonsild
Bedste Herre: Aksel Ottosen
 
 
 
Vinderne foreningskrolf 2016 
 Resultater
 
 
Resultat Turnering
 
 --------------------0 0----------------------
 
Bowls banen i klubhuset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jels Krolf Klub  | niels-clausen@jels.dk